Door op 20 oktober 2013

“Lusten en lasten luchthaven moeten in balans zijn”

De PvdA Flevoland organiseerde op zaterdag 19 oktober een bijeenkomst over de ontwikkeling van Lelystad Airport. Directeur Erik Lagerweij van Lelystad Airport en de Lelystadse wethouder Jop Fackeldey (PvdA) gaven een toelichting op de plannen voor uitbreiding. Lelystad Airport groeit de komende jaren gefaseerd van 10 duizend naar 25 duizend en mogelijk zelfs naar een eindscenario van 45 duizend vliegtuigbewegingen, oftewel 3,5 miljoen passagiers.  De luchthaven zal zich daarbij voornamelijk richten op vakantievluchten. In november 2014 moet een luchthavenbesluit genomen worden. Aan het einde van dit jaar komt er duidelijkheid over één van de meest heikele punten, de vliegroutes. De regio heeft altijd ingezet op: geen nachtvluchten en geen vliegroutes boven bebouwd gebied. “Het lijkt erop dat de belangrijkste knelpunten zijn opgelost”, aldus Jop Fackeldey.

Snelste en goedkoopste
“Wij willen onder de regionale luchthavens de snelste en de goedkoopste zijn”, zegt Lagerweij. “Een vliegtuig moet binnen 25 minuten weer klaar zijn voor vertrek. We hebben het voordeel dat we van scratch kunnen beginnen”. Als er eind 2014 een positief besluit ligt moet er flink geïnvesteerd worden in de luchthaven. De plannen voorzien onder meer in de bouw van een nieuwe terminal, die gefaseerd kan worden uitgebreid. Volgens Lagerweij is veel belangstelling vanuit luchtvaartmaatschappijen voor Lelystad, vooral van partijen die nog niet op Schiphol zijn gevestigd.

Duurzaam en innovatief
Bij de ontwikkeling van de luchthaven worden waar mogelijk duurzame technieken ingezet. Zo wordt er een speciaal gras gezaaid dat voor ganzen niet aantrekkelijk is. Daarmee wordt vogeloverlast op een diervriendelijke manier voorkomen. Het gras wordt door biovergisting omgezet in energie. De voertuigen op de luchthaven gaan zoveel mogelijk op waterstof rijden en er wordt gebruik gemaakt van wind- en zonne-energie.

Bereikbaarheid
Een belangrijk aandachtspunt is de bereikbaarheid vanaf het land. De luchthaven wordt ontsloten met een nieuwe toegangsweg die direct aansluit op de Larserweg. Provincie en gemeente zijn met het Rijk in gesprek over een derde afslag vanaf de A6 nabij Lelystad Zuid. Ook de bereikbaarheid met openbaar vervoer is een belangrijk aandachtspunt. “We willen nu inzetten op een snelle en hoogwaardige busverbinding naar Lelystad Centrum. We kijken nu wat daarvoor nodig is”, aldus Jop Fackeldey.

Werkgelegenheid
De lusten voor de regio zitten vooral in werkgelegenheid. “Lelystad Airport heeft nu 50 bedrijven met zo’n 250 medewerkers”, vertelt Erik Lagerweij. De verwachting is dat dit snel meer wordt als de luchthaven uitbreidt. De banengroei zit vooral in het luchtvaartgerelateerde bedrijfsleven, bijvoorbeeld bedrijven die zich bezighouden met onderhoud of reparatie van vliegtuigen. “We zitten op 4 minuten vliegen van Schiphol. Wat daar niet perse hoeft plaats te vinden, kan hierheen”, aldus Lagerweij. OMALA – de gemeenschappelijke ontwikkelingsmaatschappij van Lelystad, Almere en Flevoland – ontwikkelt een duurzaam en innovatief bedrijventerrein nabij de luchthaven. In samenwerking met het ROC Flevoland wordt nagedacht over een ‘airport academy’.

Ingewikkelde puzzel
Tot nu toe zijn ruim 300 zienswijzen ingediend tegen het voorgenomen besluit voor de uitbreiding van de luchthaven. Een belangrijk punt zijn de vliegroutes. Die worden uiteindelijk door het kabinet vastgesteld, maar er is hierover veel overleg geweest met de regio. “Dat is een ingewikkelde puzzel.  Je hebt te maken met veiligheid, je wilt niet vliegen boven gebouwd gebied en dan zijn er nog zaken als windmolens, klein luchtverkeer, routes van defensie enzovoort”, zegt Fackeldey. “Desondanks lijken de belangrijke knelpunten rond Dronten, Biddinghuizen en Zeewolde nu opgelost”, aldus Fackeldey. “Er doet zich mogelijk nog een probleem voor bij Almere waar vliegtuigen over het toekomstige plangebied Oosterwold gaan. De routes worden begin november via de gemeentebesturen bekendgemaakt. “Blijf dus in contact met uw gemeentebestuur”, raadt hij verontruste bewoners aan.

“Fatsoenlijk compenseren”

Fackeldey sluit af met het pleidooi om de relatief kleine groep mensen  die wel veel hinder ondervinden van de luchthaven zoals de biologische boeren in de omgeving, tijdig en fatsoenlijk te compenseren. “Daar moet je als PvdA ook voor staan”.  De bijeenkomst van de PvdA Flevoland werd afgesloten met een rondleiding met een bus over het luchthaventerrein. De meeste aanwezigen vonden het initiatief voor herhaling vatbaar.