Lelystad Airport moet door!

Door Peter Pels op 18 december 2017
Provinciale Staten van Flevoland heeft met brede steun een motie aangenomen met als strekking dat Lelystad Airport conform eerdere afspraken open gaat op 1 april 2019. De regering wordt verzocht een versnelling aan te brengen in de herindeling van het luchtruim. De motie was het initiatief van CDA en D66 en mede ingediend door de PvdA.
“Er wordt al vanaf 1994 gesproken over de uitbreiding van Lelystad Airport. Er is een zorgvuldig proces doorlopen, waarbij verschillende belangen uitgebreid zijn afgewogen. Waar sprake is van overlast is moet je die die zoveel mogelijk beperken, waar je verbeteringen kunt aanbrengen in vliegroutes moet je dat doen. Maar dat is voor ons geen aanleiding op de opening van Lelystad Airport opnieuw te vertragen”, aldus fractievoorzitter Peter Pels. “De PvdA Flevoland is al lange tijd voorstander van een uitbreiding van de luchthaven, onder strikte voorwaarden, zoals een maximum aantal vluchten en geen nachtvluchten. We moeten nu doorpakken. We hebben Lelystad Airport nodig voor onze economie, onze jongeren hebben die banen en stageplaatsen nodig”.   
De PvdA Flevoland begrijpt het gewijzigde standpunt van de PvdA in de Tweede Kamer niet en betreurt dat ook. “Er is geen nieuwe informatie. Het besluit dateert uit 2015. En dus ook geen aanleiding om van standpunt te veranderen”. Op 21 december stemt de Tweede Kamer over een motie van de SP waardoor de opening van Lelystad Airport met 5 jaar uitgesteld kan worden. In deze motie wordt verzocht om het luchtruim van Nederland opnieuw in te delen. “We gaan ervan uit dat de PvdA ook landelijk consequent en betrouwbaar is en deze motie niet zal steunen”.
“Als er inderdaad fouten zijn gemaakt in de MER zal dat moeten blijken en op onderdelen wellicht leiden tot een aanpassing. Maar daarmee is de besluitvorming niet van tafel. In iedere situatie zal er overlast zijn en sprake van vliegverkeer boven Flevoland, Overijssel, Friesland en Gelderland. Wij denken dat die overlast beperkt is en de voordelen – ook voor deze provincies – groter zijn dan de nadelen. Dus wat de PvdA Flevoland betreft: Lelystad Airport moet door!”, zegt Peter Pels, daarmee verwijzend naar het initiatief van burgers en ondernemers die een stem geeft aan de ‘zwijgende meerderheid’ die voor ontwikkeling van de luchthaven is.  Zie voor meer informatie: www.lelystadairportmoetdoor.nu
De motie van Provinciale Staten roept op tot een eerdere herindeling van het luchtruim. “We hadden liever gezien dat de rijksoverheid dit al voorafgaande aan de opening van Lelystad Airport goed had gedaan. Als je die herindeling naar voren kunt halen – en daarmee daadwerkelijk overlast kunt beperken – dan moet je dat natuurlijk doen. Maar het is voor ons geen reden de opening van Lelystad Airport nu uit te stellen”.
Peter Pels

Peter Pels

Woonplaats: Lelystad E-mail: p.pels@flevoland.nl Twitter: https://twitter.com/ptjpels Biografie: Ik ben vader van drie kinderen en woon in Lelystad. Als geboren en getogen Flevolander voel ik mij zeer betrokken bij de provincie. Ik heb mijn jeugd doorgebracht in Dronten. Ik woon in Lelystad en werk in Almere bij het Flevoziekenhuis als hoofd communicatie. In mijn vrije tijd

Meer over Peter Pels