17 augustus 2014

Kandidaatstelling Provinciale Staten verkiezingen 18 maart 2015

Oproep aan leden

Om zich kandidaat te stellen voor de Staten van Flevoland waarvan de verkiezingen op 18 maart 2015 zijn.

Het aanmelden kan  geschieden middels een brief /email met motivatie
Aan de secretaris: email adres als boven of b.m.werring @hetnet.nl

Per post kan ook : B.M.Werring (secretaris gewest Flevoland)
                                Staakmolenstraat 32
                               1333 EX Almere

Sluiting van de kandidaatstelling is 22 september 2014 12.00 uur
U moet bereid zijn het volgende te onderschrijven:bereidverklaring om zitting te nemen in de Staten, de gedragscode PvdA te tekenen, kopie legitimatiebewijs en het tekenen van de integriteitscode. Er kan ook een bewijs van goed gedrag worden gevraagd.

Deze bereidverklaring en dergelijke worden u gezonden door de secretaris nadat uw brief met motivatie binnen is..

Pas als alles bij de secretaris binnen is gaat de procedure van start.

Het bestuur wenst u veel succes!


 B.M.Werring


secretaris PvdA -Gewest Flevoland