Door op 1 februari 2014

Huisvesting arbeidsmigranten Visvijverweg Swifterbant

Het college van Gedeputeerde Staten stemt in met het toepassen van het experimentenkader om zo de komst van een hotel voor Poolse arbeidsmigranten in Swifterbant mogelijk te maken. Woensdag 15 januari mochten de staten hun advies aan het college kenbaar maken.

De provincie heeft in haar omgevingsplan beleidskaders voor het landelijk gebied vastgesteld. De ontwikkeling van een zogenaamd ‘Polenhotel’ past daar niet in op deze locatie. Om de accommodatie gerealiseerd te krijgen dient de provincie middels het experimentenkader vrijstelling te verlenen aan de gemeente Dronten. Binnen Provinciale Staten was hier een kleine meerderheid voor te vinden.

De PvdA fractie vindt het belangrijk dat mensen recht hebben op een fatsoenlijke huisvesting. Daarnaast moet iedereen wel zelf de keuze en vrijheid hebben waar hij of zij wil gaan wonen. De komst van dit hotel met 300 plaatsen dient tevens een oplossing te  zijn voor een bestaand probleem met de huisvesting van de arbeidsmigranten.

Met name op de laatste vraag kon het college geen antwoord geven. Daarnaast vragen wij ons af of de maatschappelijke betrokkenheid van deze groep op deze manier wel goed tot zijn recht komt wanneer de huisvesting te ver van de kern vandaan zit. Wij vinden het ook geen gewenste situatie dat voor deze groep mensen de werkgever (veelal uitzendbureaus) tevens de huisvesting regelt. Daardoor is er namelijk geen zicht op de prijs die betaald wordt voor de huisvesting, of ingehouden wordt op het loon, wel marktconform is.

We hopen dat de gemeente Dronten daar wel zorgvuldig naar kijkt evenals het maatschappelijk betrekken van de nieuwe bewoners in onze provincie.