Door op 20 september 2013

Het rode geluid

De PvdA worstelt met de JSF, de 6 miljard bezuinigingen, de decentralisaties die op gemeenten afkomen en de gevolgen van de bezuinigingen die steeds meer zichtbaar worden. Steeds meer leden snappen het zelf niet meer of hebben moeite ‘het op straat uit te kunnen leggen”. Alle reden voor een goed gesprek. Aan de vooravond van de PvdA-ledenraad in Zwolle gingen in AtolPlaza op 18 september leden van het gewest Flevoland in gesprek met Tweede Kamer lid Lea Bouwmeester, Victor Strenger van de Jonge Socialisten en gewestelijk voorzitter Martin Wiegertjes.

Het rode geluid

De Jonge Socialisten missen vooral ‘het rode geluid’ dat de Tweede Kamer fractie volgens hen te weinig uitdraagt. De waarden en idealen van de PvdA raken ondergesneeuwd in de harde en zakelijke maatregelen van het kabinet. Verder heeft de JS twijfels over de 3% norm van Brussel. In navolging van verschillende economen pleit de JS ervoor deze norm los te laten. De JS zal op het eerstvolgende congres moties van deze strekking in stemming brengen.

“Nooit zoveel genivelleerd”

Tweede Kamer lid Lea Bouwmeester heeft begrip voor de gevoelens in de achterban. “Ieder kabinet in crisistijd moet moeilijke maatregelen nemen en daar word je niet populair van. Maar kijk ook naar wat we hebben bereikt en binnen hebben gehaald. Er zijn heel veel pijnlijke maatregelen van het vorige kabinet teruggedraaid. Er is geen enkel kabinet dat zoveel heeft bereikt op het gebied van inkomensnivellering, daar kunnen we trots op zijn en dat moeten we veel meer uitdragen”. Lea erkent dat de communicatie rond bepaalde dossiers met de achterban beter kan. “Gebruik mij daar ook voor. Trek aan de bel als je vragen of opmerkingen hebt. Daar kan ik mijn voordeel mee doen in de fractie”.

JSF 

De Tweede Kamer fractie heeft nog geen standpunt ingenomen over de mogelijke aanschaf van de JSF. “De fractie is ervan overtuigd dat we een goed uitgeruste luchtmacht nodig hebben voor de uitoefening van onze taken: het in vredesoperaties ondersteunen van andere landen die dat nodig hebben. We zien ook dat de F16 op termijn vervangen moet worden. Maar er zijn nog veel vraagtekens rond de aanschaf van de JSF en met name over de voorwaarden waaronder je dat doet”, aldus Lea Bouwmeester. Een aantal aanwezigen dringt aan op duidelijkheid: “Neem een besluit, ga daar voor staan en vooral: leg het uit!”.

“Achter onze leider staan”

Jan Mulder houdt een warm pleidooi om als PvdA achter onze leider te staan. “De grootste vijand van de PvdA lijkt soms wel de PvdA zelf. Ik vind dat Diederik Samson het goed doet. Er zitten goede mensen in de fractie. Die verdienen onze steun”. Die oproep kan op applaus rekenen. En zo klinkt aan het einde van de avond toch een eensgezind rood geluid.