Door op 20 september 2014

Heel Flevoland op het snelle net

Afgelopen Statenvergadering is door de VVD een motie met de titel “Heel Flevoland op het snelle net” mede door ons ingediend en tevens aangenomen in de Staten. Op dit moment is 70% van alle Flevolandse huishoudens reeds voorzien van een snelle breedband internet. Almere, Zeewolde, Dronten en Lelystad (nog bezig met aanleg) zijn al voorzien. Urk wordt op dit moment uitgerold en Emmeloord volgt in het voorjaar van 2015. Wij vinden het van groot belang dat ook de bewoners van de kleine kernen en in de buitengebieden de mogelijkheid moeten hebben tot breedband internet. Dat is nu niet het geval vanwege de hoge investeringskosten.

De provincie heeft zelf al een robuuste backbone route aangelegd om de bruggen en sluizen via een hoogwaardige glasvezel verbinding op afstand te bedienen. Het idee is daarom om deze gegevens van de huidige routes beschikbaar te stellen aan de markt, zodat daarop kan worden aangesloten. Op ons verzoek is tevens meegenomen dat er ruimte geboden moet worden om met hoogwaardige alternatieven te komen welke kunnen leiden tot kostenbesparing bij een gelijkwaardige aansluiting. Wanneer deze businesscase gerealiseerd is zal er een investeerder gezocht moeten worden die dit zal gaan uitvoeren.