15 juli 2014

Gezocht: Kandidaten met een groen –blauw hart, woonachtig in Flevoland!

Op 18 maart 2015 vinden bestuursverkiezingen plaats in 22 Ne-derlandse waterschappen, gelijktijdig met de Provinciale Staten-verkiezingen. Ook voor de fractie Water Wonen en Natuur zijn wij op zoek naar enthousiaste en kundige kandidaten. Op dit moment start de werving van kandidaten die voor Water, Wonen en Na-tuur aan de verkiezingen willen meedoen. Geïnteresseerd? Wij zoeken gemotiveerde kandidaten met een ‘groen hart’, goede be-stuurlijke capaciteiten en een brede kijk.
Je kunt je – tot uiterlijk 1 oktober – rechtstreeks aanmelden via het aanmeldingsformulier, te zenden aan fractiesecretariaat WWN : info@waterwonenennatuur.nl. Nadere informatie kan ook worden verkregen bij Paul Stortelder, voorzitter van de Stichting Water, Wonen en Natuur, telefoon 0320-240582 of via een vraag naar bo-vengenoemd mailadres.

 

Werving Water, Wonen en Natuur