Door op 7 juni 2013

Geen draagvlak voor fusieplannen

Op woensdag 5 juni werden de resultaten bekend gemaakt van de opiniepeiling van TNS-NIPO. In opdracht van Provinciale Staten vroeg het bureau ruim 2 duizend inwoners van Flevoland naar hun mening over de voorgenomen fusie van Flevoland met Noord-Holland en Utrecht. De resultaten van de peiling zijn representatief voor alle inwoners van Flevoland. “Van Almere Haven tot Luttelgeest voelen Flevolanders zich verbonden met hun provincie. 7 % van onze inwoners vindt fuseren een goed idee, 30% staat er neutraal tegenover en 46% is ertegen. Dan kún je niet spreken van draagvlak”, aldus fractievoorzitter Peter Pels.

“Voor de PvdA is het voortbestaan van de provincie Flevoland geen doel op zich. Een andere vorm van bestuur moet voor onze inwoners aantoonbare meerwaarde hebben. Deze ‘fusie zonder visie’ heeft dat voor ons niet. Minister Plasterk vindt dat je schaalvergroting bij de gemeenten niet van boven moet opleggen. Inmiddels geldt dat standpunt ook voor de overige 9 provincies, maar niet voor de 3 provincies die bij deze fusieplannen zijn betrokken. Zo kun je niet met inwoners omgaan”.
Provinciale Staten namen op 5 juni een motie aan die oproept de resultaten onder de aandacht van de minister en Eerste en Tweede Kamer te brengen. De resultaten van de peiling worden verder gebruikt voor de zienswijze die de provincie gaat indienen op het wetsvoorstel. De Eerste Kamer spreekt binnenkort over het onderwerp.

Kijk voor de resultaten van de opiniepeiling op de website van Provincie Flevoland.