Door Willem de Jager op 3 oktober 2017

Floriade Werkbedrijf houdt 340 mensen duurzaam uit bijstand of WW

Provincie Flevoland steunt de komst van de Floriade 2022 in Almere, vanwege de economische kansen die een wereldtuinbouwtentoonstelling als deze biedt. Daarnaast is duurzaamheid in brede zin voor de PvdA een sleutelbegrip om de mate van succes te kunnen meten en wegen.
Duurzaamheid is niet alleen een groene en schone omgeving. Het gaat ook om mensen die om wat voor reden dan ook uit het arbeidsproces zijn gevallen en hen weer structureel een werkplek te bieden.  Randstad, UWV (regio Flevoland) en de gemeente Almere slaan de handen ineen om 340 mensen blijvend aan het werk te helpen. Dat doen zij met het ‘Floriade Werkbedrijf’ dat begin 2018 van start gaat, als de gemeenteraad het voorstel tot oprichting hiervan goedkeurt.
De Floriade gaat zo steeds meer werken als banenmotor die naar verwachting 4200 directe arbeidsplaatsen oplevert. Daarbij is bewust voorzien dat ruim 300 mensen met afstand tot de arbeidsmarkt aan het werk komen met bemiddeling door het Floriade Werkbedrijf. De inzet is er volledig op gericht om hen blijvend aan het werk te krijgen.
Het betreft een unieke aanpak met als pijlers de inzet van jobcoaches, het strikt navolgen van het instrument Social Return on Investment (bijvoorbeeld 5% van een opdracht die een bedrijf van de Floriade krijgt moet het gebruiken voor het aannemen van mensen met een achterstand tot de arbeidsmarkt), opleidingen en een matching van vraag en aanbod. Na aftrek van de voorinvestering van 1,5 miljoen euro levert het Floriade Werkbedrijf de gemeente ook een netto besparing van tussen de 2 en 3 miljoen euro op. Dat is goed voor het huishoudboekje van Almere, maar daarmee wordt bovenal ‘sociaal kapitaal’ verzilverd.
De PvdA is content met deze dubbele doelstelling op het gebied van duurzaamheid. Wel hechten wij belang aan het daadwerkelijk realiseren van duurzame uitstroom die verder reikt dan het project Floriade lang is. Op dit criterium zullen wij het effect positief kritisch blijven volgen. Wij kunnen ons voorstellen dat de Tomingroep en Werkbedrijf Lelystad ook een rol gaan spelen in de uitrol van duurzame arbeid, omdat zij bij uitstek ervaring hebben met het initiëren, creëren, organiseren en uitvoeren van werk en het bevorderen van toegang tot de arbeidsmarkt voor diegenen die daarin worden belemmerd.
Willem de Jager

Willem de Jager

Woonplaats: Lelystad E-mail: w.dejager@flevoland.nl Twitter: https://twitter.com/willemdejager67 Biografie: Ik ben bestuurskundige en onderwijskundige en heb een passie voor talentontwikkeling. Als student en docent was ik wetenschappelijk nieuwsgierig en maatschappelijk gedreven. Als wethouder onderwijs, sport, werk en inkomen heb ik laten zien dat ik ideeën kan omzetten in concrete resultaten. Waarom zit je in de Provinciale Staten?

Meer over Willem de Jager