8 november 2016

Floriade Almere – De Toekomst dichtbij !

Gesprek met wethouder Tjeerd Herrema over de Floriade

Floriade Almere –  De Toekomst dichtbij !
De floriade zal Almere en haar groei regio verbinden, groen en gezond houden.
Hierbij spelen de volgende thema’s een cruciale rol;  Gezondheid, Voeding & Water.
In het kader van het Geo/Techniek (bodem) onderzoek is er een hechte samenwerking met  Amsterdam.
De samenwerking en verbinding dient ook een economisch belang w.o. het creeren van werkgelegenheid voor Flevoland. De stadswijk zal  bestaan uit 600 woningen, waarvan 100 waterwoningen te midden in een diversiteit van flora. De eerste bouwfase zal  begin 2017 plaatsvinden.
In het najaar van 2017 zal  de “Floriade on tour’ starten.

De Pvda is een groot voorstander van dit groene project met name de verbinding van  Groen, Blauw en Rood.
De floriade is prachtig middel om  economie, gezondheid, wonen en natuur met elkaar te verbinden.

 “Floriade 2022 – Het zaadje voor een florerende groene stad” Almere wil met de wereldtuinbouwtentoonstelling een zelfvoorzienende stadswijk van 60 hectare realiseren. Een  gezonde groene stad die haar eigen energie opwekt, zelf voedsel produceert, het water zuivert, haar afval hergebruikt en de verbinding maakt met de randstad. Zo levert de wereldtuinbouwtentoonstelling regionaal werkgelegenheid op en zal de floriade aan Flevolandse ondernemers economische groeikansen bieden. Flevoland is een van de grootste regionale voedselproducenten en de floriade biedt de aanzet  om regionale initiatieven te ontplooien en te realiseren en zo een substantiele bijdrage te leveren aan het wereldvoedsel probleem.

Geschiedenis Floriade
De Wereldtuinbouwtentoonstelling Floriade wordt sinds 1960 ééns per 10 jaar in een Nederlandse plaats gehouden. De Floriade is de opvolger van de Floratentoonstellingen. Sinds 1960 kent het Bureau International des Expositions (BIE) de tuinbouwtentoonstelling als een categorie binnen de wereldtentoonstellingen. Sindsdien worden de tentoonstellingen die voldoen aan de A1-categorie van de AIPH als wereldtuinbouwtentoonstelling erkend door het BIE. Floriade is de benaming die gebruikt wordt voor de in Nederland gehouden tuinbouwtentoonstellingen die voldoen aan de A1 categorie van BIE en zich dus een wereldtuinbouwtentoonstelling mogen noemen.
De laatste was de Floriade 2012, die plaatsvond in Venlo.
Floriade 2012 was tevens de 19e Wereldtuinbouwtentoonstelling.
Eerdere Floriades werden gehouden in Rotterdam (1960), Amsterdam (1972 en 1982), Zoetermeer (1992) en Haarlemmermeer (2002).