Door op 13 juli 2014

Flevokust overslaghaven en bedrijventerrein

Op 2 juli heeft de Provinciale Staten unaniem het inpassingsplan, de herziening van de geluidszone en de Milieueffect-rapportage (MER) goedgekeurd voor de inspraakronde. Provinciale Staten (PS) heeft ook ingestemd met een ‘knip’ in de plannen: de verdeling in een binnendijks en een buitendijks deel.

De inspraakperiode voor het buitendijkse deel zal van medio augustus tot eind september 2014 duren. Hier staat zes weken voor.

Door de knip ontstaan twee deelprojecten. Het buitendijkse deel bestaat uit een overslaghaven met containerterminal, dit project trekt de provincie. Het binnendijkse deel bestaat uit een over water te bereiken industrieterrein dat door de gemeente Lelystad wordt getrokken.

De PvdA vindt dat bij het binnendijkse deel geen geld vanuit de provincie kan worden ingezet. Mocht het binnendijkse plan daardoor in de vertraging komen, dan blijft de mogelijkheid open dat de provincie ook dit deel zal gaan ontwikkelen.

De PvdA is eigenlijk niet blij met de knip, omdat de terminal zonder bedrijventerrein voor de werkgelegenheid aan waarde zou kunnen verliezen. Op dit moment is ingestemd omwille van tempo en de duidelijke verdeling in verantwoordelijkheid tussen de provincie en de gemeente. Het blijft ondanks dat zeer belangrijk dat beiden goed blijven samenwerken.

Eind 2014 zullen Provinciale Staten besluiten over de bouw en de realisatie van Flevokust en over het op te stellen investeringsvoorstel. De PvdA ziet dit met vertrouwen tegemoet.

Gemeente Lelystad maakt nu een bestemmingsplan voor het industrieterrein. Dit plan wordt in het komende half jaar door de gemeente in de inspraak gebracht.