Door op 14 augustus 2013

Flevokust: Multimodale overslaghaven Lelystad

Op 3 juli heeft Provinciale Staten (PS) zich in een opinieronde opnieuw gebogen over de ontwikkeling van een nieuwe overslaghaven Flevokust in Flevoland ten Noordoosten van Lelystad. Aanleiding was onder andere de afwijzing van het eerste plan door de gemeente Lelystad.

Gedeputeerde Staten vraagt aan PS om mede initiatiefnemer te worden naast gemeente Lelystad en het havenbedrijf van Amsterdam. De PvdA heeft hier bedenkingen bij gezien de rol van toezichthouder die de provincie heeft in dit nieuwe havengebied. Net als de gemeenteraad van Lelystad heeft de PvdA bedenkingen bij de vestiging van het bedrijf dat bodemassen reinigt.Ook is er nog geen deugdelijk bestemmingsplan voor het gebied. De initiatiefnemers hebben het voorstel met de adviezen mee terug genomen.

Vanuit de werkgelegenheidsperspectief is de PvdA wel voor de komst van de haven en gezien de koppeling van de haven aan de Hanzelijn, de A6 en de luchthaven ziet PvdA nog meer in het voorstel. Er zijn echter nog teveel open einden. De PvdA wil ook dat de provincie aandacht heeft en houdt voor de zorgvuldigheid voor de EFRO subsidieverstrekking, de veiligheid, de gezondheid en het milieu in het ontwikkelgebied. De opinieronde wordt na de zomer voortgezet. De PvdA hoopt dat er dan over genoemde zaken meer duidelijk is.