Door op 4 december 2013

Financieringsinstrumenten MKB hard nodig

Op 27 november was in de Provinciale Staten van Flevoland het onderwerp financiering MKB aan de orde. Het MKB verkeert zoals bekend in moeilijke omstandigheden. De consumenten houden hun geld liever op de bank en de overheid bezuinigt op de uitgaven. De omzetten zijn laag en omdat de vaste lasten en de personeelskosten moeilijk te beïnvloeden zijn blijven er weinig inkomsten over voor de ondernemer. Ondernemers teren daarom snel in op hun spaargeld en op hun pensioen.

De provincie wil aandacht en oplossingen voor deze groep die in stilte lijdt. Vooral de kleine zelfstandigen hebben het moeilijk. Hierbij moet je vooral niet denken aan een kleine groep advocaten of dure adviseurs. Het grootste deel van de kleine zelfstandigen bestaat uit mensen, zoals de kleine winkeliers, de klussers, de kunstenaars en de huishoudsters. Er zijn er veel die nauwelijks meer hun voedsel en hun huur kunnen betalen, terwijl er voor mensen met een vaste baan bijna niets veranderd is. De crisis behandelt niet iedereen gelijk.

Wat doet de provincie? De provincie subsidieert de start en de innovatie (het leren en onderzoeken) van een bedrijf. Een goed voorbeeld is de FLOO regeling. De provincie verstrekt risicovolle leningen en subsidies aan doorstarts en groeiende bedrijven. Dit gebeurt in Flevoland met de TMI regeling. De provincie helpt bestaande bedrijven die willen investeringen met MKB-fondsen. Daarnaast is de gemeente actief in het zelfstandigenloket, om te zorgen dat ondernemers niet door het bestaansminimum zakken en minimaal het bijstandsniveau halen. Ook de landelijke overheid en de EU subsidiëren en verlenen kredieten aan het MKB, onder andere via Qredits. De provincie bekijkt of er meer mogelijk is en de PvdA steunt dat idee. Omdat het past bij een duurzame samenleving en een sterke economie met voldoende werkgelegenheid voor alle Nederlanders.