22 november 2015

Energieagenda sneller dankzij motie PvdA en GL

Provincie Flevoland moet de Energieagenda sneller dan gepland realiseren. Dit is de boodschap van een motie van GroenLinks en de PvdA die tijdens de begrotingsbehandeling met ruime meerderheid is aangenomen.

Flevoland waar de meeste duurzame energie opgewekt wordt in vergelijking met andere provincies in Nederland, heeft geen haast bij het opstellen van energieagenda. Het college van de Gedeputeerde Staten is van plan die agenda pas in 2017 te behandelen. Veel te laat vindt de meerderheid van de Provinciale Staten. Zij hebben tijdens de begrotingsbehandeling op 11 november jl. het college van Gedebuteerde Staten opgedragen om die agenda naar oktober 2016 te halen.

De Provinciale Staten hechten veel waarde aan een duidelijke visie met betrekking tot duurzaamheid en duurzame energie. Dit is een logisch vervolg op de successen die in Flevoland zijn geboekt op het gebied van duurzaamheid. Te denken windturbineparken, zonnepanelen en biogasinstallatie. Een energieagenda geeft een richting aan de ambitie en plannen van de provincie. Dit zal eenzijdigs ondernemers en bedrijven meer stimuleren om in Flevoland te ondernemen en anderzijds een gunstig effect hebben op het vergroenen van de economie. PvdA zal met smart wachten op het voorstel van  het college van Gedeputeerde Staten.