Door Nora Azarkan op 25 september 2016

Economisch programma te mager

Op 21 september jl. heeft Provinciale Staten het economische programma voor de komende vier jaar vastgesteld. Een programma dat groei als ambitie heeft. De fractie van de Partij van de Arbeid Flevoland onderstreept deze ambitie. Werken aan de economische groei in onze jonge provincie is hard nodig.

Toch voldoet het economische programma niet helemaal aan onze verwachting. Wij zijn voor een sterke Flevolandse economie in brede zin en dat is juist wat dit programma mist. Het college van Gedeputeerde Staten reduceert de effecten van zijn economisch programma tot inzet op groei van het mkb (midden- en kleinbedrijf) in Flevoland.  Deze actie beschouwen we als een belangrijke instrument, maar lang niet genoeg voor die sterke economie, die wij voor het oog hebben.

Naast het mkb, zijn er nog meer noodzakelijke middelen die een economische groei nodig heeft. Bijvoorbeeld toerisme, geschoold en opgeleid personeel, een juiste mach tussen vakmensen en werkgevers, grote projecten in de lijn van de Flevokunst en Lelystad Airport, etc.  

Wij hebben in dit kader een amendement ingediend om meer uit het economische programma te halen. Helaas is dit niet aangenomen.

Nora Azarkan

Nora Azarkan

Woonplaats: Almere E-mail: n.azarkan@flevoland.nl Twitter: https://twitter.com/NoraAzarkan Biografie: Mijn levensmissie bestaat uit vrouwenemancipatie en mensenrechten. Ik was jaren voorzitter van diverse (vrouwen) organisaties, lid van diverse adviesraden, landelijk en lokaal. Daarnaast heb ik een passie voor bestuur & samenleving.  Als directeur van een welzijnsinstelling in Noord-Holland ben ik geïntrigeerd door creativiteit van mensen. Waarom zit je

Meer over Nora Azarkan