Door Willem de Jager op 15 mei 2017

€ 1,5 miljoen extra voor krachtige samenleving

In de nieuwe ontwerp Omgevingsvisie staat dat in 2030 Flevoland bekend staat als een provincie met uitstekende mogelijkheden voor ontplooiing, ontwikkeling en ontspanning. Het is een aantrekkelijk vestigingsgebied. Het in Flevoland aanwezige talent alsmede de potentie, kracht en ondernemerschap van de samenleving benutten we. Bij nieuwe ontwikkelingen staat de Flevolander centraal. Wij volgen samen met partners de regionale sociale en economische ontwikkelingen op de voet. Dit om gezamenlijk nieuwe opgaven tijdig te signaleren, en om die op een passende wijze te agenderen en te bespreken met de partners. Denkbare onderwerpen zijn de invloed van robotisering en automatisering op de arbeidsmarkt, de aansluiting van het onderwijs op de arbeidsmarkt, de specifieke vergrijzingsproblematiek, gezondheidsvraagstukken en de gevolgen van de verwachte bevolkingsafname in de Noordoostpolder.

PvdA Flevoland vindt de ambitie van een krachtige samenleving waarin niemand langs de kant staat dermate belangrijk dat we bij de behandeling van de Perspectiefnota een voorstel hebben ingediend om hiervoor in ieder geval € 1,5 miljoen vrij te maken. Het amendement, dat we samen met SP en CDA hebben ingediend, heeft uiteindelijk een ruime meerderheid in de Provinciale Staten van Flevoland gehaald. Alleen de PVV stemde tegen, maar dat is logisch. Voor de PvdA betekent dit een mooi succes op het thema samenleving, nadat we eerder al bespoedigd hebben dat er bijna € 1 miljoen voor de transitie jeugdhulp beschikbaar is gesteld. Onze inzet zal erop gericht zijn dat we deze gelden niet alleen hebben weten vrij te maken voor de goede dingen, maar dat we er ook voor weten te zorgen dat we de middelen daadwerkelijk effectief zullen inzetten!

Willem de Jager

Willem de Jager

Woonplaats: Lelystad E-mail: w.dejager@flevoland.nl Twitter: https://twitter.com/willemdejager67 Biografie: Ik ben bestuurskundige en onderwijskundige en heb een passie voor talentontwikkeling. Als student en docent was ik wetenschappelijk nieuwsgierig en maatschappelijk gedreven. Als wethouder onderwijs, sport, werk en inkomen heb ik laten zien dat ik ideeën kan omzetten in concrete resultaten. Waarom zit je in de Provinciale Staten?

Meer over Willem de Jager