Door op 12 april 2013

Duurzaam gebruik van Flevolands ondergrond

Provinciale Staten hebben op 20 maart 2013 een discussie gehad over het duurzaam gebruik van de ondergrond. De fractie van de PvdA spreekt zich uit tegen de boring naar schaliegas en mogelijke ondergrondse opslag van afvalstoffen en radioactief materiaal. Daar waar het college nog de resultaten van allerlei onderzoeken wil afwachten, vindt de PvdA dat we dit deze ontwikkelingen niet moeten stimuleren in onze provincie .

Het boren naar schaliegas en de opslag van CO2 en radioactief afval past niet in het duurzame karakter en beleid dat Flevoland heeft. Bovendien zijn er al praktijkervaringen van schaliegaswinning in de VS. Hier zijn veel negatieve ervaringen uit voortgekomen, bijvoorbeeld vervuiling van grondwater en het slecht zuiveren van het afvalwater dat bij de winning vrijkomt en geloosd wordt in de rivieren.

De PvdA vindt dat onze Flevolandse ondergronden in de toekomst niet gebruikt mogen worden voor opslag van CO2 en radioactief afval. We zetten in op een duurzame provincie met ruimte voor wind en zonne-energie.  Aangezien er eerst ruimte in de ondergrond vrij moet komen, door de gasvoorraden leeg te pompen, voor je er wat dan ook in op kunt slaan, hopen wij dat het nooit zover zal komen. We zadelen onze toekomstige generaties op met dit probleem. Radioactief afval blijft namelijk nog wel 100.000 jaar actief.

Het was onze inzet om 20 maart 2013 in de Provincial Staten d.m.v. een motie een éénsgezind signaal af te kunnen geven aan het rijk en ook ter ondersteuning aan de gemeenten die zich hebben uitgesproken tegen Schaliegaswinning, dat Flevoland Schaliegasvrij is en blijft. Als we dat signaal niet vroegtijdig afgeven, doet het rijk dat wel voor ons en is de kans groot dat er geen rekening wordt gehouden met onze mening.

Helaas wilden de meeste fracties de resultaten van de onderzoeken afwachten en zagen we geen meerderheid voor onze motie die overigens wel zeer sympathiek werd ontvangen. We hebben de motie ingetrokken. We verwachten er op een later moment wel bredere steun voor te krijgen en zullen de motie dan opnieuw indienen. In de tussentijd blijven we signaal afgeven dat we onze Flevolandse bodem duurzaam willen houden.

Farid Boundati