Door Nora Azarkan op 17 augustus 2017

Banen voor Noordelijk Flevoland door komst Maritieme Servicehaven

Het proces om tot een plan te komen voor de Maritieme Servicehaven Noordelijk Flevoland (MSNF) heeft de nodige inspanning gevraagd van alle betrokkenen. Toch is het gelukt, de Maritieme Servicehaven komt er! Dat heeft de Provinciale Staten Flevoland in haar laatste Statenvergadering voor het zomerreces unaniem besloten.

Voor de fractie van de Partij van de Arbeid waren twee voorwaarden essentieel om met het project in te stemmen. Ten eerste moest de functie van de Maritieme Servicehaven op geen enkele wijze concurrerend zijn met de Flevokust (Lelystad). Ten tweede diende  er geen overlapping plaats te vinden tussen datgene wat op de oude haven van Urk gebeurt en de activiteiten van de Maritieme Servicehaven Noordelijk Flevoland. Aan beide voorwaarden is voldaan.

De provincie is de ontwikkelaar van de Maritieme Servicehaven en daarmee ook risicodragend. De fractie van de Partij van de Arbeid is niet blij met deze rol. Toch heeft de fractie ingestemd. Dit omdat de werkgelegenheid en het versterken van  de economische ontwikkeling in de regio die de nieuwe haven met zich meebrengt zwaarder wegen voor ons.

Onze fractie blijft de voortgang kritisch volgen.

Nora Azarkan

Nora Azarkan

Woonplaats: Almere E-mail: n.azarkan@flevoland.nl Twitter: https://twitter.com/NoraAzarkan Biografie: Mijn levensmissie bestaat uit vrouwenemancipatie en mensenrechten. Ik was jaren voorzitter van diverse (vrouwen) organisaties, lid van diverse adviesraden, landelijk en lokaal. Daarnaast heb ik een passie voor bestuur & samenleving.  Als directeur van een welzijnsinstelling in Noord-Holland ben ik geïntrigeerd door creativiteit van mensen. Waarom zit je

Meer over Nora Azarkan