Algemene Leden Vergadering – Provincie / Gewestelijk Bestuur

9 augustus 2018

De algemene gewestelijke ledenvergaderingen worden door de Flevolandse leden goed bezocht.

Zo ook de laatste AV op 26 april 2018 in Lelystad waar ook de aankomende verkiezingen zijn besproken.

Wilt u ook een algemene ledenvergadering van het gewestelijk bestuur bijwonen?

Neem dan contact op met uw pvda afdeling.

Of kijk eens bij “Wie is wie / Gewestelijk Bestuur.

Op naar de campagne / verkiezingen PS en het Waterschap 2019!