Thomas Gillisen

Thomas versterkt sinds 2016 als jongste lid van het gewestelijk bestuur. Ondanks zijn jonge leeftijd vervuld hij meerdere functies binnen besturen en adviseert o.a. de ROC- Onderwijsraad.

Thomas is binnen het gewestelijk bestuur voor o.a. verantwoordelijk voor het initiëren en organiseren van activiteiten, alsook het contact onderhouden met sprekers.