Peter Pels

Fractievoorzitter
Duurzaamheid

Woonplaats: Lelystad
E-mail: p.pels@flevoland.nl
Twitter: https://twitter.com/ptjpels

Biografie: Ik ben vader van drie kinderen en woon in Lelystad. Als geboren en getogen Flevolander voel ik mij zeer betrokken bij de provincie. Ik heb mijn jeugd doorgebracht in Dronten. Ik woon in Lelystad en werk in Almere bij het Flevoziekenhuis als hoofd communicatie. In mijn vrije tijd mag ik graag roeien en hardlopen.

Waarom zit je in de Provinciale Staten? Omdat ik geloof in de waarden waar de PvdA voor staat en die in de praktijk wil brengen. We vochten met succes voor de zelfstandigheid van Flevoland. We werkten de wachtlijsten in de jeugdzorg weg. We brachten de financiën op orde zodat we konden investeren in nieuwe banen, bereikbaarheid en natuur. Daar wil ik graag op voortbouwen.

In de Provinciale Staten zet ik mij in voor: een sterker en socialer Flevoland. Waar iedereen de kans krijgt mee te doen. Een Flevoland met voldoende werkgelegenheid, een goede bereikbaarheid ook per openbaar vervoer, een veilige, schone en duurzame leefomgeving en goede voorzieningen. Verder willen we natuur beleefbaar en toegankelijk maken.

PvdA stelt vragen over overslag bij Blocq van Kuffeler

door Peter Pels op 15 april 2017

De Statenfractie van de PvdA heeft mondelinge vragen gesteld aan het college over het initiatief van het Almeerse recyclingbedrijf Vijfhoek. Het bedrijf wil een zogenaamde overslaglocatie  realiseren aan de Silokade. Het gaat om overslag voor bulkstoffen inclusief tijdelijke opslag, een mobiele kraan en twee trechters. Deze overslag is nodig voor de doorontwikkeling van Vijfhoek. Een

lees verder »

Lat ligt hoog voor nationaal park

door Peter Pels op 25 september 2016

Op 14 september dienden de samenwerkende partners in Flevoland het bidbook voor het Nationaal Park Nieuw Land in bij het Ministerie van Economische Zaken. Daarmee is de deelname aan de verkiezing ‘Mooiste Natuurgebied van Nederland’ officieel. Nieuw Land dingt vanaf nu mee naar status van Nationaal Park van Wereldklasse. Binnen Nationaal Park Nieuw Land werken

lees verder »

PvdA spreekt SP aan op versobering busvervoer Almere

door Peter Pels op 26 februari 2016

“Er wordt keer op keer extra geld uitgetrokken voor asfalt. Als het gaat om openbaar vervoer worden de budgetten bevroren. Met stijgende kosten betekent dat minder openbaar vervoer of hogere tarieven voor de reiziger. Dat gaat ten koste van een toegankelijk en betaalbaar openbaar vervoer en de bereikbaarheid van voorzieningen. Ik snap werkelijk niet dat

lees verder »

PvdA: “duidelijke spelregels voor projecten nieuwe natuur”

door Peter Pels op 26 februari 2016

Provinciale Staten spraken op 25 februari  over het programma Nieuwe Natuur. Dit programma kwam tot stand nadat het Oostvaarderswold niet doorging. De niet bestede middelen uit het Oostvaarderswoldproject zijn beschikbaar voor de aanleg van nieuwe natuur. Ook de verworven gronden kunnen worden ingezet voor de realisatie van projecten. De compensatieverplichtingen die waren aangegaan moeten wel

lees verder »

Minister Kamp: mogelijk toch proefboringen naar schaliegas

door Peter Pels op 26 februari 2016

De PvdA Flevoland maakt zich zorgen over de mogelijkheid van proefboringen naar schaliegas in de gemeente Noordoostpolder. Minister Kamp stuurde medio januari het Energierapport naar de Tweede Kamer. De Kamer nam in december 2015 twee moties aan waarin het kabinet wordt opgeroepen deze kabinetsperiode geen proefboringen naar schaliegas te laten plaatsvinden. Driekwart van de gemeenten

lees verder »

PvdA: ‘Kostenoverschrijding N302 niet ten koste van openbaar vervoer’

door Peter Pels op 2 oktober 2015

De PvdA Flevoland heeft van het college van GS de toezegging gevraagd en gekregen dat de kostenoverschrijding van de zogenaamde passage bij Dronten van de N302 niet ten koste gaat van investeringen in openbaar vervoer. Onlangs werd bekend dat het budget voor de uitvoering van dit project met bijna 4 miljoen euro overschreden dreigt te

lees verder »

De eerste 100 dagen oppositie

door Peter Pels op 4 juli 2015

De PvdA kreeg een enorme klap bij de verkiezingen. We zijn van 6 zetels naar uiteindelijk 3 zetels teruggevallen. Bij de definitieve uitslag bleek dat we een 4de zetel net zijn misgelopen. Deze ging naar de SP die daarmee op 5 zetels uitkwam. Met 3 zetels waren we geen aantrekkelijke partij in de coalitieonderhandelingen. Het

lees verder »

Kiezers en vrijwilligers bedankt!

door Peter Pels op 19 maart 2015

Beste partijgenoten, kiezers, De PvdA heeft een teleurstellend resultaat geboekt bij de verkiezingen voor PS. In de voorlopige uitslag gaan we van 6 naar 4 zetels. Ik hoop dat het verlies hiertoe beperkt blijft als ook de restzetels verdeeld zijn. Het verlies komt niet onverwacht, maar doet toch pijn. We hebben met onze boodschap onvoldoende

lees verder »