Bahreddine Belhaj

Voorzitter

Martin Wiegertjes

Burgerlid

Ruimte

Mohammed Acherrat

Penningmeester

Monique Dubois

Communicatie/ vice voorzitter

Nora Azarkan

Peningmeester

Economie

Peter Pels

Fractievoorzitter

Duurzaamheid

Willem de Jager

Secretaris

Bestuur, Programmaraad Randstedelijke Rekenkamer